Interview

Dik, wijkopper Schiphol-Oost: ik heb inmiddels een goed netwerk op het terrein.

Sinds 1 juli 2019 is Dik als wijkopperwachtmeester werkzaam op Schiphol-Oost. Hij maakt onderdeel uit van de brigade Politie en Beveiliging. Uit onderzoek bleek dat er al langere tijd behoefte was aan een “wijkagent” in dit gebied. Dik is een laagdrempelig aanspreekpunt voor ketenpartners, externe bedrijven en andere organisaties op het bedrijventerrein.

Zichtbaar en toegankelijk

Met de komst van Dik zijn er drie wijkopperwachtmeesters op Schiphol aan het werk. Hun motto is “kennen en gekend worden”. Ze bouwen aan goede relaties met de ketenpartners en zijn laagdrempelig benaderbaar voor iedereen in het gebied, zoals bijvoorbeeld personeel van winkels, hotels, beveiligingsbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, maar ook taxichauffeurs en dak- of thuislozen.

‘Mijn ervaringen zijn al erg positief’, zegt Dik. De eerste prioriteit was om een netwerk op te bouwen op basis van vertrouwen. Daarnaast werken de wijkopperwachtmeesters eraan om de informatiepositie van de Koninklijke Marechaussee (KMar) te versterken. Door veel te praten met de ketenpartners komt er meer informatie bij de KMar terecht. Dit kan belangrijk zijn voor de operationele bedrijfsvoering. Dik: ‘We krijgen ook informatie die we normaal gesproken niet zo snel zouden horen. Dat is niet altijd bruikbaar, maar we kunnen wel spanningen of trends signaleren en dan kan er direct gehandeld worden.‘

Anonieme melding

‘Laatst kwam ik telefonisch in contact met iemand die anoniem wilde melden dat er verdovende middelen op zijn werkplek op Schiphol-Oost werden verkocht. Ik ben hier niet toe bevoegd, maar kon de anonieme beller wel in contact brengen met de juiste personen, die dit wel in behandeling kunnen nemen. Het is heel belangrijk dat dit soort signalen doorgegeven wordt. Ik heb wel een beroepsgeheim als het gaat om het delen van politiegegevens met civiele partners.’ Het netwerk van de wijkoppers groeit nog steeds en daar hoeven ze zelf niet eens actief op te sturen. ‘We worden nu door verschillende partijen benaderd die met ons in contact willen komen’, aldus Dik namens het team.

Iets gezien of gehoord dat niet klopt?

Melden kan op verschillende manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

Melden