ENGLISH

Melden

Iets gezien of gehoord?

Als medewerker ben jij de ogen en oren voor de luchthaven om mogelijke misstanden te signaleren en te melden. Heb jij iets gezien of gehoord dat je vreemd vindt? Weet jij dingen die ervoor zorgen dat je je minder veilig voelt op jouw werkplek? Of zie je risico’s waarvan je denkt dat je ze eigenlijk moet bespreken? Meld ze dan, want alleen dan kan jouw werkgever zorgen dat mogelijke misstanden opgelost worden. Melden doe je voor je eigen veiligheid, maar ook om mee te helpen om de luchthaven veiliger te maken.

Vermoedens melden bij jouw werkgever

Jouw werkgever is ervoor verantwoordelijk dat jij een veilige werkplek hebt. Daarvoor bestaat bijvoorbeeld een gedragscode in jouw bedrijf. Melden kan bij je eigen leidinggevende. Of neem contact op met het daartoe aangewezen meldpunt of een vertrouwd persoon binnen jouw organisatie. Elke organisatie heeft een eigen meldregeling.

Strafbare feiten melden bij de Koninklijke Marechaussee

Je kan (een vermoeden van) een strafbaar feit ook aangeven bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De KMar gebruikt hiervoor de website van de Politie: Aangifte of melding doen’. Omdat de KMar jouw aangifte afhandelt, is het niet mogelijk om deze online te volgen. De aangifte wordt per post thuisgestuurd.
Als je een vraag hebt over jouw aangifte, kan je bellen met het Klant Contact Centrum van de KMar, via 0800-1814 (gratis).

Ik wil anoniem iets melden

Het kan zijn dat je iets wil melden over een ernstig misdrijf zonder dat jouw naam bekend wordt, bijvoorbeeld omdat je de dader kent. Vermoed jij dat criminelen misbruik maken van de faciliteiten op de luchthaven? Dan kan je dit anoniem melden.

Meld Misdaad Anoniem

Bij Meld Misdaad Anoniem kan je telefonisch (0800-7000) of online melden. Dit is een onafhankelijke organisatie die jouw anonimiteit beschermt. Jouw gegevens komen nooit als melder in het dossier van een verdachte terecht. En als melder hoef je niet te getuigen in een rechtszaal.

Team Criminele Inlichtingen luchthavens

Wil je liever anoniem melden bij de Koninklijke Marechaussee (KMar)? Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dit gesprek is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk. Het team heeft veel kennis van de luchthaven. Bel met 030-2761216 of mail naar tci.schiphol@mindef.nl. Voor meer informatie: klik hier.