Privacy

Privacyverklaring

De samenwerking tegen ondermijning op Schiphol door Belastingdienst, Douane, FIOD, gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Politie, RIEC Noord-Holland, KLM en Schiphol Group gaat, volgens de geldende privacy wetgeving, zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens via deze website. We zijn bereikbaar via info@sterkeluchthaven.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten en naar die persoon te herleiden zijn, waaronder online-gegevens zoals een IP-adres. We verwerken enkel persoonsgegevens (zoals naam, telefoonnummer, email of postadres) wanneer je deze via een formulier op de website, telefonisch of via e-mail aan ons verstrekt.

Waarvoor gebruikt de werkgroep persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend indien je jouw gegevens hebt achtergelaten met het verzoek of wij contact met je op willen nemen.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien je een contactverzoek hebt ingediend, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan 6 maanden.

Delen met anderen

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen, met jouw toestemming, aan derden als dat nodig is om jouw verzoek af te handelen. Deze derden zullen jouw gegevens ook beschermen en niet voor andere doeleinden gebruiken.

Informatie

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je via info@sterkeluchthaven.nl contact met ons opnemen.