ENGLISH

Over ons

Samenwerken aan misstanden op de luchthaven Schiphol

De georganiseerde criminaliteit probeert de luchthaven Schiphol en de mensen die daar werken, te misbruiken voor bijvoorbeeld diefstal en smokkel. Daarom werken bedrijven en rechtshandhavers samen om barrières op te werpen tegen deze vorm van ondermijning. Naar aanleiding van de diamantroof in 2005 sloegen de publieke en private partijen de handen al eerder ineen om criminaliteit gezamenlijk aan te pakken. De ambitie van de Nederlandse regering om de samenleving weerbaarder te maken tegen infiltratie vanuit de onderwereld, zorgt ervoor dat de publiek-private samenwerking op Schiphol geïntensiveerd is.

Een veilige en integere luchthaven is voor ons allemaal van groot belang. De werkgroep Integere Luchthaven is onderdeel van het besturingsmodel Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS). In deze werkgroep werken Belastingdienst, Douane, FIOD, gemeente Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Politie, RIEC Noord-Holland, KLM en Schiphol al lange tijd samen om ondermijnende criminaliteit en misstanden op luchthaven Schiphol aan te pakken. Ook andere (kleinere) bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid op de luchthaven als werkgever door barrières tegen criminaliteit op te werpen.

Bedrijven op Schiphol

Heeft u een bedrijf op Schiphol? Dan bent u ook een belangrijke schakel om de luchthaven veilig te houden. U moet een heldere gedragscode en meldregeling hebben, maar het is ook belangrijk dat u uw medewerkers voortdurend traint op het herkennen van ondermijnend gedrag en het bewust zijn van integer handelen. Dat betekent dat u niet alleen een safety & security training organiseert bij aanvang van het dienstverband, maar jaarlijks terugkerende trainingen.

Daarnaast screent u medewerkers en zorgt u ervoor dat de Schipholpas op een integere manier wordt gebruikt en bij beëindiging van het dienstverband weer wordt ingeleverd. Uw medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen met een vermoeden van een misstand en u heeft een duidelijk handhavingsbeleid.

Missie werkgroep Integere Luchthaven (WIL)

"Een intensievere en meer gerichte samenwerking, in een dedicated samenwerkingsverband, binnen de uitgangspunten van het BPVS. Dit alles teneinde te komen tot een gezamenlijke, publiek-private branche-aanpak van criminaliteit omtrent niet integer personeel, door de krachten van toezicht, opsporing en bedrijfsleven te bundelen. Hierbij dient een ieder vanuit zijn eigen achtergrond, taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid, een bijdrage te leveren aan het gezamenlijk belang: een integere luchthaven."

“Als burgemeester van Haarlemmermeer ben ik (mede-)verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in mijn gemeente en dus ook op Schiphol. Voor mij is het heel simpel: misdaad mag niet lonen. Criminelen verrijken zich ten koste van de samenleving én ze brengen anderen in gevaar. Daarom werk ik, samen met de Douane, de FIOD, de KMar, het Openbaar Ministerie, het RIEC Noord-Holland, KLM en Schiphol, aan een integere en veilige luchthaven. Waar u veilig uw werk kunt doen en waar misdaad niet loont.”
— Marianne Schuurmans-Wijdeven, burgemeester Haarlemmermeer

Ondermijningsgelden tot januari 2022: project Orville

Het project Orville is binnen het programma Aanpak Ondermijning Noord-Holland opgestart met als hoofddoelstelling:
versterking van de aanpak ondermijning in en rondom luchthaven Schiphol.

Het project bestaat uit vijf deelprojecten, die zich richten op:

• Versterken onderzoek en aanpak drugscriminaliteit op Schiphol
• Aanpak gelegenheidsstructuren bedrijventerrein Schiphol-Oost
• Van bedrijfsgerichte aanpak naar branchegerichte aanpak op Schiphol
• Awareness ondermijning en integriteit vergroten
• Opvolging ondermijningsbeeld Schiphol

Contact

Neem voor vragen over de samenwerking in de werkgroep Integere Luchthaven en het project Orville contact op met het Secretariaat werkgroep Integere Luchthaven / Orville.

image 'melden'

Iets gezien of gehoord dat niet klopt?

Melden kan op verschillende manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

Melden