Artikel 12 juli 2023

Luchtvrachtcommunity Schiphol strijdt gezamenlijk tegen ondermijning!

Op 12 juli publiceerde ACN.nl onderstaand bericht (foto: alle ondertekenende partijen):

Transport en logistiek zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Luchtvracht in het bijzonder, omdat met name hoogwaardige en kostbare producten door de lucht worden vervoerd.
Bij het vervoer van en naar Schiphol, hebben logistieke bedrijven en hun medewerkers steeds meer last van criminele activiteiten rond de sector. Werknemers in de logistiek moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Vorig jaar scherpten alle luchtvrachtafhandelaars op Schiphol daarom de toegangsregels tot hun voorterreinen aan. Bezoeken van chauffeurs aan de voorterreinen van dnata, KLM Cargo, Menzies Aviation, Swissport en Worldwide Flight Services moeten sindsdien digitaal worden aangemeld via e-Registration.

Begin 2024 wordt deze registratie aangescherpt met de implementatie van het keteninformatiesysteem Secure Import. Met dit systeem informeert de luchtvrachtafhandelaar een expediteur als er een importzending klaar staat om opgehaald te worden. De expediteur wijst in het systeem een vervoerder aan die de zending ophaalt. Het systeem controleert of het om de legitieme partijen gaat en informeert de luchtvrachthandelaar over wie de zending komt halen en wanneer. Nieuw is dat gevoelige informatie over zendingen alleen wordt gedeeld op ‘need to know’ basis waarmee manipulatie van data door derden tegengegaan wordt. Daarnaast wordt in het nieuwe systeem in de verschillende processtappen een veilige e-Visit Key opgebouwd die noodzakelijk is voor de overdracht van de zending. De chauffeur krijgt de vracht alleen mee van de afhandelaar als deze e-Visit Key klopt. Een uitgangspunt bij de ontwikkeling van Secure Import is dat de veiligheid in de luchtvrachtketen wordt verbeterd. Tegelijk wordt geprobeerd de efficiëntie in de keten te vergroten. Secure Import wordt daarom ontwikkeld binnen het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) in nauw overleg met de toekomstige gebruikers. Met betrekking tot moderne en veilige manieren van datadelen vindt ondersteuning en afstemming plaats door het landelijk programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Woensdag 12 juli tekenden de betrokken partijen een Best Effort verklaring waarin zij hun steun voor de ontwikkeling van het Secure Import systeem uitspraken. Joost van Doesburg, Head of Cargo bij Schiphol: “Het invoeren van Secure Import is één van de projecten binnen SCMP en draagt bij aan de koers dit we met de Cargo Community inzetten: sturen op kwaliteit en  voorspelbaarheid. Met dit nieuwe systeem kunnen we goederen die via Schiphol worden vervoerd nu nog beter beschermen tegen diefstal en ondermijning en blijven we een aantrekkelijke mainport waar verladers en expediteurs de voorkeur aan geven om hun hoogwaardige vracht te vervoeren.”

Maarten van As, Managing Director Air Cargo Netherlands: “Naar aanleiding van een aantal diefstalincidenten op Schiphol ontwikkelden we met onze partner SmartLOXS en het securitymanagersoverleg op Schiphol een achtstappenplan om diefstal binnen de luchtvrachtketen tegen te gaan. De ACN-pas speelt daarbij een belangrijke rol. De ontwikkeling en implementatie van Secure Import is de laatste stap van het plan waarmee we luchthaven Schiphol een voorloper maken in de strijd tegen ladingdiefstal.”

Iets gezien of gehoord dat niet klopt?

Melden kan op verschillende manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

Melden