Artikel 10 september 2021

Schiphol Trade Park Services ondertekent convenanten KVO-B en Cameratoezicht

Op 10 september publiceerde SADC onderstaand artikel:

Donderdag 9 september heeft Schiphol Trade Park Services (STP Services) twee convenanten ondertekend. Het convenant KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) is behalve door STP Services ook ondertekend door de gemeente Haarlemmermeer, Politie en Brandweer Kennemerland. Gelijktijdig werd door STP Services en gemeente Haarlemmermeer ook het convenant Cameratoezicht Schiphol Trade Park ondertekend. Met beide convenanten kunnen maatregelen worden uitgewerkt ter bevordering van de veiligheid voor ondernemers en medewerkers op Schiphol Trade Park, een ontwikkeling van gebiedsontwikkelaar SADC.

Nadat de maatregelen zijn doorgevoerd, kan het certificaat KVO-B worden aangevraagd. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Effectieve criminaliteitsbestrijding vraagt om samenwerking. Daarom is een belangrijke voorwaarde om dit certificaat te behalen dat ondernemers (vertegenwoordigd door STP Services) samen met gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, vandalisme, criminaliteit en onderhoud en beheer op het business park in Hoofddorp aan te pakken. Denk daarbij aan beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging, het beter verlichten van panden, inhuren van een gezamenlijke bewakingsdienst, plaatsen van camera’s, investeringen in groenvoorziening, straatverlichting, ondermijning en cybercriminaliteit etc.

Een onveilige omgeving zorgt niet alleen voor veel schade en overlast maar werkt ook belemmerend voor ondernemers. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met het KVO-B. Sindsdien dalen de criminaliteitscijfers betreffende inbraak in Nederland het snelst op KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen. Mede door publiek-private samenwerking op lokaal niveau. De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft bovendien direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers en werknemers.

Met het convenant Cameratoezicht Schiphol Trade Park werken STP Services en de gemeente Haarlemmermeer gezamenlijk een plan uit voor camerabeveiliging.

Burgemeester Marianne Schuurmans van gemeente Haarlemmermeer: “Het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt niet zomaar gegeven, en op bedrijventerreinen die het keurmerk hebben, is het ook daadwerkelijk veiliger. Criminaliteit mag niet lonen en dat betekent dat we criminaliteit ook geen kans moeten geven. Dat begint bij de betrokken bedrijven, maar de aanpak van criminaliteit is absoluut een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven, overheid, politie en brandweer.”

Marisol Elisabeth, Gebiedsmanager STP Services/SADC: “De ontwikkelingen volgen zich nu snel op in het gebied. Het is daarom goed dat juist nu, naarmate meer ondernemers zich vestigen, deze stappen worden gezet. Samen met de ondernemers kunnen we nu plannen uitwerken en uitvoeren om de veiligheid in het gebied te waarborgen.”

Iets gezien of gehoord dat niet klopt?

Melden kan op verschillende manieren. Kijk hier wat je kunt doen.

Melden